Algemene voorwaarden

BOEKINGS- EN RESERVERINGSVOORWAARDEN

Het vakantie appartement kan online gereserveerd worden (via de online boekingsaanvraag of per e-mail). Gelieve in de aanvraag minstens volgende informatie op te nemen: naam en voornaam, adres- en contactgegevens (telefoonnummer of gsm-nummer, e-mailadres), aantal personen en aanduiding van de gewenste huurperiode.

Deze gegevens worden enkel opgevraagd met het oog op het opstellen van de huurovereenkomst en het beoordelen van de naleving van de bepalingen opgenomen in de huurovereenkomst. Van zodra wij over deze gegevens beschikken, zullen wij een e-mail sturen met de vraag om een kopie van de identiteitskaart te bezorgen aan ons.

 

Na de reservering krijgt de huurder een door de verhuurder gedateerde en ondertekende huur-overeenkomst overhandigd (per e-mail of post). In de huurovereenkomst wordt ook het verschuldigde voorschot aangegeven met de uitdrukkelijke betalingsgegevens.

 

Het contract wordt door de huurder gedateerd en ondertekend naar de verhuurder teruggestuurd per e-mail of post. Binnen de 4 kalenderdagen wordt het voorschot van 30% gestort op de rekening van de verhuurder. De datum van ondertekening door de verhuurder geldt als startdatum voor de termijn van 4 kalenderdagen. U dient de volledige huursom plus waarborg in één keer te betalen binnen de 4 kalenderdagen wanneer U minder dan 4 weken op voorhand uw verblijf boekt.

 

De reservering is pas bindend en definitief nadat de verhuurder het getekende contract en het voorschot ontvangen heeft. Als gevolg van de betaling van het voorschot verklaart de huurder zich akkoord met de bepalingen opgenomen in de huurovereenkomst.

 

Het saldo en de waarborg dienen uiterlijk 30 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf betaald te zijn. Niet betaling hiervan betekent automatisch de annulatie van de huur waarbij de verhuurder het voorschot bij wijze van schadevergoeding behoudt. De huurperiode zal opnieuw vrijgegeven worden ter verhuring.

                                                                      

ANNULATIE

De huurder dient de verhuurder onmiddellijk te verwittigen indien hij de reservatie wenst te annuleren. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per e-mail bevestigd te worden. Het volgende bedrag blijft echter verschuldigd:

  • 30% van de huurprijs bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode;
  • 100% van de huurprijs bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode.

De volledige huurprijs zal wel worden terugbetaald indien de huurder voor dezelfde periode een andere huurder kan aanbrengen.

Er kan geen compensatie geëist worden voor de resterende huurperiode wanneer de huurder het appartement verlaat vóór het einde van de huurperiode.

 

Aansprakelijkheid

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongemakken veroorzaakt door het werk van derden in of rondom het gebouw.

Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gesteld voor onderbreking van internet, digitale TV, warm en koud water, verwarming of elektriciteit.

De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen ten gevolge van diefstal of brand.

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen binnen of buiten het vakantie appartement.

 

Schade

Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer U bij aankomst schade vaststelt.
Wees ook zo correct ons onmiddellijk te verwittigen als er tijdens uw verblijf schade ontstaat. We zullen zeker tot een oplossing komen. Grote schade zal steeds op de kosten van de huurder verhaald worden en in mindering gebracht worden van de waarborg. De waarborg  bedraagt 150€.